Serbske ludowe spěwy

Gólcy te kónje napowachu

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Gólcy te kónje napowachu,
Źowćo tak žałosnje płakašo.

2. »Pśec ga ty płacoš, źowcyšćo?«
»Pśec ga ja płakaś njedebu!

3. Nana mam daloko we Pólskej,
muterku mam ja Hungorskej.

4. Źiśi su wšykne małučke,
do pasu wjelike, rědnučke.

5. Małučke ak te malinki,
rědnučke ak te kalinki.«