Serbske ludowe spěwy

Z cuzeje zemje formani

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Z cuzeje zemje formani
pśiwjadli nam wót starych źědow:
za škórku klěba dwa starej źěda.

2. Z cuzeje zemje formani
pśiwjadli nam wót starych babow:
za stare grabje dwě starej babje.

3. Z cuzeje zemje formani
pśiwjadli nam wót rědnych gólcow:
za poł parla rědnego kjarla.

4. Z cuzeje zemje formani
pśiwjadli nam wót rědnych źowćow:
za towzynt tolari dwě rědnej źowći.

5. Z cuzeje zemje formani
pśiwjadli nam wót młodych muskich:
za kulku guski dwa młodej muski.

6. Z cuzeje zemje formani
pśiwjadli nam wót młodych žeńskich:
za twardy tolaŕ dwě młodej žeńskej.