Serbske ludowe spěwy

Anka źěšo pó wódu

2. Bańku wódy nacrěła,
pjeršćenik jo spušćiła.

3. Luby źěšo pó wódu,
swóje brune napowat.

4. Pjeršćenik jo namakał,
pjeršćenik ten złośany.

5. »Luby, daj mě pjeršćeń zas,
cu śi daś wěnk ruśany.«

6. »To by pšawy błazan był,
gab ja pjeršćeń za wěnk dał.«

7. »Wěnašk, ten jo ruśany.
Pjeršćeń, ten jo złośany.«

8. Toriła jog’, toriła.
Domoj jo jog’ spórała.

9. Z piwkom, winkom wopojła,
złoty pjeršćeń zejmjeła.

10. Z wokeńckom jog’ starcyła,
z brunym wóckom glědała.