Serbske ludowe spěwy

Šeł je gólcyk do lěsa

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Šeł je gólcyk do lěsa,
nadejšeł tam lěšćinku,
jědewoj,
nadejšeł tam lěšćinku.

2. Zdrjałe wórješki wobtergał,
njezdrjałe jo zwóstajał,
jědewoj,
njezdrjałe jo zwóstajał.

3. Z rědnym źowćom rejował,
teke z nim jo domoj šeł,
jědewoj,
teke z nim jo domoj šeł.

4. Na stołašk jo pósajźił,
jo jej běłu ruku dał,
jědewoj,
jo jej běłu ruku dał.

5. »Nět mě spowěź, źowcyšćo,
co coš ty měś z jarmarka,
jědewoj,
co coš ty měś z jarmarka.«

6. »Kup mě, luby, šlewjerik,
šlewjerik ten bělony,
jědewoj,
šlewjerik ten bělony.«