Serbske ludowe spěwy

Za Kamjeńcom, za górami

2. Gaby pśišli śopłe wětšy
a te sněgi roztajali.
Sněgi te su wóttajali
a wjelike wódy su.

3. Chtož ma lubku za wódu,
njamóžo k njej pśez wódu.
Gólc ma lubku za wódu,
njamóžo k njej pśez wódu.

4. Gólc pśez wódu plějašo,
źowćo jomu swěśašo.
Swěcka chopi gasowaś,
gólc se chopi zalewaś.