Serbske ludowe spěwy

Běžała liška do Gubinka

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Běžała liška do Gubinka
pó jadnu grańku winka,
type type type tape tape tape,
pó jadnu grańku winka.