Serbske ludowe spěwy

Ja som sebje źowćo wezeł

2. Kopaś, wóraś njewumějo,
rědna rada chójźi,
aw jaw jaw,
rědna rada chójźi.

3. Ja śi pšosym za bogala,
njebjeŕ sebje teje,
aw jaw jaw,
njebjeŕ sebje teje.

4. Njama wěc ak jadne crjeje,
hyšći njejsu jeje,
aw jaw jaw,
hyšći njejsu jeje.