Serbske ludowe spěwy

Za źurjami njeb’du wóstaś

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Za źurjami njeb’du wóstaś,
ja se póram do jśpy nutś,
ku tym rědnym młodym źowćam,
tam ja změjom lěpšy lušt.

2. Pśi tych źowćach, pśi tych gercach,
tam ja bydlim wjelgin rad.
Gerce graju wjelgin pěknje.
Pjenjez njamam, to jo grad.

3. Nan, ten co mě ze jśpy wugnaś,
muterka mě póra nutś.
Źowcko wóze mě za rucku:
»Wóstań how, ty luby mój!«

4. »Kak ga debu how wóstanuś?
Pjenjez njamam, te su wše.«
»Kaku maš wjeliku starosć,
ja budu śi wupłaśiś.«