Serbske ludowe spěwy

Nan, ten naju wupyta

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Nan, ten naju wupyta,
ak tam stojachmej.
Popadnu wón z płotu koł,
naju rozegna.

2. Źowcko gnašo do wjažy,
do komorki nutś,
gólack gnašo do groźi,
ku kónjam se wali.