Serbske ludowe spěwy

Chylku comej rejowaś

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Chylku comej rejowaś,
chylku comej fryjowaś.
Och, ty mója lubcycka,
rozmilona gubcycka.