Serbske ludowe spěwy

Cas som sebje wódnjo zaźěłała

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Cas som sebje wódnjo zaźěłała,
w nocy pak gólcoju dała.
Co ga jo mě pomogło?
Nic źe njejsom skrydnuła.