Serbske ludowe spěwy

Dajśo źowćam piwa

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Dajśo źowćam piwa,
daś domoj du.
Kuždy swóju wokóš,
domoj jeji pokaž.