Serbske ludowe spěwy

Ak běch ja małki

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Ak běch ja małki,
ga papach lałki.
Gaž běch kus wětšy,
njeběch nic lěpšy.