Serbske ludowe spěwy

Pśipowěź ty mójej lubce

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Pśipowěź ty mójej lubce
wjele dobrego.
||: Ja k njej pśiś njebudu. :||
»Daś pśecej tak jo.«