Serbske ludowe spěwy

Pśed Rědnyškojc nowym dwórom

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Pśed Rědnyškojc nowym dwórom,
||: tam stoj ta lipa zelena. :||

2. Spózy jo njeje rědne źowćo,
šyjo te šanty žyźane,
wijo te wěnki ruśane.

3. Swaki te jědu ku dwóru,
||: źowćo běžy w nowu komoru. :||

4. »Muterka, luba stara maś,
wobaraj swakam do dwóru,
až ja se tšošku pśigótuju.

5. Głowišćo se pśigłaźiju,
||: wěnašk na głowu stajiju. :||

6. K prědnem’ a slědnem’ se jen stajam,
||: wěcej we njom chójźiś njesměju.« :||

7. Wjeźechu ju do jśpy nutś,
||: sajźachu ju za blido. :||

8. Slězy jo njeje wokeńco.
||: Wótcyni rědna wokeńco. :||

9. Wóttergnu běłu rožu cerwjenu,
||: chyśi jim ju na blido. :||

10. »Toś maśo móju młodšu sotšu,
||: daś wóna wam te wěnki wijo. :||

11. Te reje z njeju rejujśo,
te tłuste kroše zbrjeńkujśo,
te cerwjene złota zmjatujśo.«

12. Rědna ta Liza Dušcyc jo,
||: rědny ten Hanzo Starosćic. :||

13. A stej rědnej, nadobnej,
||: wobej stej na se spódobnej. :||