Serbske ludowe spěwy

Pśecej sy groniła

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. »Pśecej sy groniła,
pjenjeze maš.
Něnto śi wjeźomy:
Źo ga je maš?«

2. »W Komorce, w nugłyšku,
w bunzlišku su.
Tam su tśi złota, tśi
złota tam su.«

Teke tak:

3. »Ty sy se chwaliła,
až pjenjeze maš.
Něto śi maju,
něto śi wjedu:
Źo ga je maš?«

4. »W komorce, w nugłyšku,
w bundlišku mam.
Něto je maju,
něto mě wjedu:
tam ja je mam!«