Serbske ludowe spěwy

Něnt mě grajśo slědnu rejku

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Něnt mě grajśo slědnu rejku
we ruśanem wěnku!