Serbske ludowe spěwy

Nět ju mam a nět ju mam

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Nět ju mam a nět ju mam,
něto wěm, co z njeju cu:
Tśi raz biś a tśi raz biś,
jěsć daś za źeń jaden raz.