Serbske ludowe spěwy

Prědna duša stanuła

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Prědna duša stanuła,
šła do Bóžeg’ raja.

2. Tam te duše graju,
janźele spiwaju.

3. Druga duša stanuła,
šła do teje hele.

4. Tam te lawy wuju
a ta zemja rdžajo.