Serbske ludowe spěwy

Šapaŕ tam paso pśi puśiku

W originalnej zběrce njejsu noty k tekstej podate.

1. Šapaŕ tam paso pśi puśiku,
tak blisko pśi drožcycce.

2. Źěšo tam mimo Marija,
ta źe tak zjawnje zawoła.

3. »Na kogo wołaš, Marija?«
»Njewołam na tebje, šaparje.

4. Ale ja wołam na jadnego,
kótaryž ceły swět zastoj.«