Serbske ludowe spěwy

Impresum

Strona »serbske-ludowe-spewy.de« spřistupnja postupnje historiske zběrki serbskich ludowych spěwow, hłownje z 19. lětstotka. Strona je njekomercielna. Jeli maće pokiwy a namjety, napišće nam prošu mejlku.

Jadwiga Kaulfürstowa: koncepcija, wotpisowanje notow a tekstow, lektorizowanje

Fabian Kaulfürst: koncepcija, wotpisowanje notow a tekstow, spřihotowanje tekstowych wersijow

Marcin Szczepański: wuhotowanje a programowanje strony

wobsedźerjej strony: Jadwiga Kaulfürstowa, Fabian Kaulfürst

Strona je wuslědk projekta, kotryž je so spěchował přez sakski fonds »Čiń sobu!«