Serbske ludowe spiwy

Ha ja mam tam lubčičku za wodu

2. Hdy bych ja tajkeho konika měł,
||: kotryž by morjo mi přepłuwać móhł. :||

3. Tajkeho konika derje mam,
||: žaneje wuzdźički k njemu nimam. :||

4. Žaneje wuzdźički k njemu nimam,
||: žaneje wuzdźički štangojteje. :||

5. Hdy by to wědźała holička,
||: moja mi lubčička najlubša.« :||

6. Da by mi wuzdźičku kupiła,
||: na póstach Drježdźanskich pósłała.« :||

7. Kupiła holička wuzdźičku,
||: pósłała na póstach Drježdźanskich. :||

8. Dała je přez morjo ławki kłasć,
||: wot spódka murjowane, wot wjercha mol’wane. :||

9. Hólčik tón přez morjo płuwaše,
||: holčo jom napřećiwo běžeše. :||

10. Hdźe je so wzała ta stara baba,
||: tole mi žadławe šerjenje? :||

11. Wšitke te ławki je spowalała,
||: lubeho we morju zatepiła. :||