Serbske ludowe spěwy

Tón čas je so nam pominył

2. Hólcaj so na konje sydaštaj,
wot holički dobru nóc bjerještaj,
hola, hola, holej.

3. »Dobru nóc, dobru nóc, holičo!
Mój dyrbimoj nětk wot tebje preč,
hola, hola, holej.«

4. Hólcaj taj přez mosćik rajtowaštaj,
ha konikaj so jimaj spłóšištaj,
hola, hola, holej.

5. Konik sej złama nóžčičku,
hólčik sej zwiny hłowičku,
hola, hola, holej.

6. Dał je so wjezć wón łazenkej,
temu mi łazenkej Kamjenskemu,
hola, hola, holej.

7. »Hoj mje, mój łazenko, na wšě rany,
zo mje ty tola zahojiš«,
hola, hola, holej.

8. »Njech će ja hoju, kaž sam chcu,
tola će nihdy njezahoju,
hola, hola, holej.

9. Doniž će njebudźa hotować,
do toho kitela běłeho,
hola, hola, holej.

10. Do toho kitela běłeho,
do toho wěnca rućaneho,«
Hola, hola, holej.

11. To staj byłoj studentaj dwaj,
kiž staj tu pěsničku wuzwoliłoj,
hola, hola, holej.