Serbske ludowe spěwy

Ha sydał je, sydał je drobnuški ptačk

2. Přilećał, přilećał wulki ptak,
prašał so drobneho ptačatka:

3. »Što ty tu činiš, ty drobny ptačko,
zo sej ty wjesele njezaspěwaš?«

4. »Kak chcu sej wjesele zaspěwaći,
nimam tu nikoho swojeho.

5. Njej’ tu mój nan a njej’ tu moja mać,
komu da dyrbju ja dobru nóc dać?

6. Nan je mi wumrěł dołhi čas,
maćerje sym ja pak njespóznał.

7. Maćerje sym ja pak njespóznał,
mać su zli ludźo mi sobu wzali.

8. Starši mój bratřik je na wójnje,
w cuzym haj kraju mi na wójnje.

9. Młódša pak sotřička jara hłupa,
jara haj hłupa a njerozumna.

10. Hdyž ju ja pósćelu do zahrodki,
do zahrodki mi po jabłučko,

11. Wona mi přinjese lisćičko,
lisćičko přinjese za jabłučko.

12. Hdyž ju ja pósćelu do zahrodki,
do zahrodki mi po róžičku,

13. Wona mi přinjese hałžčičku,
hałžčičku přinjese za róžičku.«

14. »Tak so sydń pod moje křidleško,
zo ’dźemoj lećeć do cuzoh kraja,

15. Hdźež je twój stary nan zarubany,
hdźež twoja maćerka roztorhana.«