Serbske ludowe spěwy

Što sym ja noweho zhoniła

2. Ja pak jom tajkule radu dam:
Wostań šće lětko při mni.«

3. »Što by mi pomhało, lětko wostać,
hdyž tola cyroby nimamoj.«

4. Z młodosću pjenjezy přečinimoj,
swojej pak tola njebudźemoj.

5. Přěhraju, přečinju pola, grunty,
sam na wójnu poćahnu.«

6. »Přěhraj a přečiń tak wjele hač chceš,
wšitko za tebje zapłaću.

7. Wšitko ja za tebje zapłaću,
wšitko na drobne wusadźu.

8. Lute te tołste tolerje
ha někotre brancowske šěsnaki.«

9. Hólčik tón holičku njeposkał,
přeco rajtował wot njeje preč.

10. Cyłu je Mišonsku přejězdźił,
žanu rjeńšu pak njenamakał.

11. Zaso so k holičce wróćił dom,
swojej lubce prjedawšej.

12. Hólčik tón do dwora ćěrješe,
holčka na proze steješe.

13. Holička na proze steješe,
z jednym druhim so rozmołwješe.

14. »Pomhaj Bóh, pomhaj Bóh, holička,
je da hišće tón prjedawši čas?«

15. »Prjedawši čas hišće derje je,
ale druheho lubeho mam.

16. Wjele mi rjeńšeho, pěknišeho,
wjele rjeńšeho, šikwańšeho.«

17. »Njerěč tak, njerěč tak, holička,
abo ja ći joh zatřělu.«

18. »Njetřělej, njetřělej, luby mój,
wšako je to mój młódši bratr.«

19. »Hdyž pak je to twój młódši bratr,
da dźě je to mój bliži swak.«