Serbske ludowe spěwy

Haj wšitke burske holčata

2. Haj hdźež ta młódna trawa je,
hdźež žołty dźećel kće,
ha jedna holca bosy je
a rosa zymna je.

3. »Haj přečo, holčo, bosy sy,
hdyž rosa zymna je?
Wšak luboh z wulkoh kubła maš,
njech kupi črije ći.

4. Haj njech wón kupi črije ći,
te črije šnalate,
ha njech wón kupi štrympy ći,
te štrympy róžate.«

5. »Haj što mi pomha luboh měć,
hdyž je wón na wójnje,
haj hdyž je luby na wójnje,
na wójnje daloko.«

6. Haj luby njebě daloko,
wšo derje słyšeše.
»Haj što chceš měći hermanka,
ty moja lubčička?«

7. »Kup mi, mój luby, štož sam chceš,
tej’ borty njekupuj,
haj teje dźě ja njetrjebam,
tu mam po maćeri.«

8. Kupił je hólčik tujawku,
tujawku pisanu,
kupił je čerwjeny powijak
na zelenej podstawje.