Serbske ludowe spěwy

Wšykne pany z wójny jědu

2. ||: Našog’ pana kónja wjedu, :||
hej kónja wjedu.

3. ||: Źo ga našog’ pana maśo, :||
hej pana maśo?

4. ||: Až wy jogo kónja maśo, :||
hej kónja maśo?

5. ||: Waš pan lažy za Dunawu, :||
hej za Dunawu.

6. ||: Styri mile za Mórawu, :||
hej za Mórawu.

7. ||: Głowka lažy na kamušku, :||
hej na kamušku.

8. ||: Na tej głowce běła ruka, :||
hej běła ruka.

9. ||: Na tej ruce złoty pjeršćeń, :||
hej złoty pjeršćeń.

10. ||: Ma ten pjeršćeń módre woko, :||
hej módre woko.

11. ||: Pśez to woko wóda běžy, :||
hej wóda běžy.

12. ||: Na tej wóźe tšawa rosćo, :||
hej tšawa rosćo.

13. ||: Pó tej tšawje pawa chójźi, :||
hej pawa chójźi.

14. ||: Pawa chójźi, pjerje gubi, :||
hej pjerje gubi.

15. ||: Chto to pjerje górjej bjerjo, :||
hej górjej bjerjo?

16. ||: Górjej bjerjo rědne źowćo, :||
hej rědne źowćo.

17. ||: Wěnce wijo, šanty šyjo, :||
hej šanty šyjo.

18. ||: Wěnce gólcam rozdawała, :||
hej rozdawała.

19. ||: Gólcy z njeju rejowali, :||
hej rejowali.

20. ||: Z reje domoj pśewóźili, :||
hej pśewóźili.

21. ||: Na stołašk ju pósajźili, :||
hej pósajźili.

22. ||: Pótom sami domoj gnali, :||
hej domoj gnali.

23. ||: Do póstole se lagnuli, :||
hej se lagnuli.