Serbske ludowe spěwy

Słužił je hólčik w Pančicy

2. Swěru so lubo měještaj,
słowčko pak hromadźe njerěčeštaj.

3. Štož jenož powěstwa sćeleštaj,
přez toho drobneho sołobika.

4. Přeco je lětał z wjesołymi,
jedyn mól přilećał ze zrudnymi.

5. Přinjesł je holičce powěstwa,
zo jeje luby jej nahle schorjeł.

6. Zo jeje luby jej nahle schorjeł,
nahle haj schorjeł a nahle wumrěł.

7. Zo dyrbi žarować lětko a dźeń,
w zelenym wěnašku kemši chodźić.

8. »Radšo chcu płakaći sydom lět,
hač w zelenym wěnašku kemši chodźić.«

9. Płakała holička lětko a dźeń,
swojeho lubeho njezabyła.

10. Přišoł je, přišoł je z njebjes hłós,
zo dyrbi płačka so wostajić.

11. Njecha so płačka wostajić,
budźe ju Bóh tón knjez štrafować.

12. Bóh tón knjez holičku štrafował,
zo bu ta holička jedyn štom.

13. Dopołdnja bě běła, čerwjena,
popołdnju ničo hač zeleny kerk.